FAQ

Ten dokument został ostatnio zmodyfikowany ...

Zapewnienie doskonałej obsługi naszym klientom jest dla nas ważne i dążymy do tego, aby wszystko było jak najłatwiejsze, więc jeśli masz pytanie lub potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu, zapoznaj się z naszymi pomocnymi sekcjami FAQ poniżej, ponieważ jest to najszybszy sposób na to uzyskać dostęp do potrzebnych informacji.

Czy wiesz, że możesz samodzielnie zarządzać swoim zamówieniem, po prostu kliknij „Twoje konto” My account u dołu strony głównej i zaloguj się. W ustawieniach swojego konta możesz przejrzeć swoje ostatnie zamówienia, zarządzać adresami płatności i dostawy, zmieniać hasło i szczegóły konta.

Zwoty.

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub
przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe
Sprzedawcy zostały określone w § 3. Wzór odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

Dostawa i płatność.

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu:

a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Ul. Zamiejska 31, 57-300 Kłodzko.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. Płatności elektroniczne

e. Płatność kartą płatniczą.

f. Płatność poprzez CA Raty.

3. Dostawa zależy od dostępności produktu. Przeważnie od 3-7 dni.

Reklamacja i gwarancja.

1.  W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli
Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adres Sprzedawcy.

3. W przypadku gdy podczas prawidłowego użytkowania wystąpi uszkodzenie, a urządzenie jest objęte gwarancją- kupujący ma prawo złożyć reklamację, powiadamiając firmę korzystając z tego wzoru.
Po wypełnieniu formularza firma BYSTRY OGRÓD zamawia na swój koszt, w ramach usługi door2door kuriera na wskazany adres i odbiera sprzęt do rozpatrzenia reklamacji. Po rozpatrzeniu HECHT odeśle produkt do Klienta. W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna lub powstałe uszkodzenia wynikają bezpośrednio z winy użytkownika naliczymy koszty transportu w wysokości: paczka 40zł, przesyłka półpaletowa: 150zł, przesyłka paletowa 360zł (w zależności od gabarytu przesyłki).

Jakie dane są niezbędne:

  1. Imię i nazwisko kupującego
  2. Adres kupującego
  3. Telefon kontaktowy
  4. Adres e-mail
  5. Numer dokumentu sprzedaży
  6. Typ dokumentu sprzedaży
  7. Szczegółowy opis wady i sposób jej powstania 

Jeśli reklamujesz produkt bezpośrednio w serwisie, możesz wypełnić formularz reklamacyjny na miejscu. Aby złożyć reklamację, kupujący musi przedstawić dokument zakupu- fakturę lub paragon, aby potwierdzić datę i miejsce zakupu.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie naszej strony.