WSZYSTKIE ZŁOŻONE ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ WYSŁANE PO 26.02.2021r.